Image

Bł. Męczennice z Nowogródka

11 błogosławionych męczennic z Nowogródka
Bł. Maria Stella i Towarzyszki


Relikwie uroczyście wprowadzono w parafii w dniu 18.09.2016r.


Od wieków siostry zakonne oddają się Bogu poprzez śluby zakonne. Większość spośród tych kobiet nie zastanawia się nawet nad męczeństwem. Tak samo było z siostrą Stellą i Jej Dziesięcioma Towarzyszkami, nazaretankami mieszkającymi w Nowogródku. Wiodły proste, przepełnione wiarą i oddaniem życie, służąc mieszkańcom Nowogródka zgodnie z tym, do czego posłał Je Bóg. Nigdy nie pomyślały nawet, że pewnego dnia zostaną poproszone o złożenie całkowitej ofiary dla ocalenia rodzin.

Znane też jako Błogosławione Męczenniczki z Nowogródka lub Błogosławiona Maria Stella i Towarzyszki – siostry zakonne Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, męczenniczki  II wojny światowej zostały rozstrzelane 1 sierpnia 1943 r.

Nazaretanki w Nowogródku od 1929 roku nauczały dzieci i młodzież religii. Działalność ta związana była z Białą Farą i wspólnotą domu Chrystusa Króla w Nowogródku. Demografia tej kresowej miejscowości, obecność, współżyjących: Polaków, Białorusinów, Żydów i Tatarów sprawiła, że ich posługa miała również ekumeniczny charakter. Siostry otworzyły internat, a w 1930 roku szkołę powszechną.

Po wybuchu II wojny światowej Nowogródek dostał się w ręce sowieckie, a nazaretankom odebrano szkołę. Dalsze represje sowieckich zmusiły siostry do opuszczenia zabudowań gospodarczych i podjęcia pracy zarobkowej w mieście. Najeźdźcy deportowali Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Siostry podjęły działalność charytatywną (m.in. wysyłając paczki dla deportowanych), apostolską (przygotowując dzieci do I Komunii) i edukacyjną (prowadząc tajne nauczanie języka polskiego i historii). 6 lipca 1941 wkroczyły wojska niemieckie i już 3 tygodnie później odbyła się pierwsza publiczna egzekucja, w której hitlerowcy rozstrzelali 60 mieszkańców miasta.

W lipcu 1943 siostry zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały wezwane 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane.

Po ekshumacji (19 marca 1945) miejscem ich pochówku stała się wspólna mogiła przy nowogródzkim kościele farnym.
Zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II 5 marca 2000 roku, w czasie pierwszej beatyfikacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu św. Piotra w Rzymie.

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

W niedzielę i święta: 07:30, 09:00, 11:00

W dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7:00
środa, piątek, sobota godz. 18:00 (w okresie zimowym godz. 17:00)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna:
we wtorek godz. 07:30 - 08:00
w piątek - po wieczornej Mszy św.

Biblioteka Parafialna czynna:
na prośbę Parafian

KONTAKT

Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kościelna 11 34-114 Brzeźnica

tel. (33) 879-28-20

E-mail: nspjbrzeznica@gmail.com
Nr konta bankowego:
69 8112 0008 0005 2650 3000 0010