Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy

"Pamięć o Zmarłych jest probierzem uczuć społecznych,
a tam, gdzie groby porastają chwastem, 
tam i serca ludzkie chwast pokrywa".
Jan Luboński


Cmentarz to miejsce spoczynku wszystkich, dawniej i dziś. Miejsce smutne, choć bliskie każdemu z nas.
Urzeka świątecznym nastrojem, ale przede wszystkim wywołuje w nas uczucie nostalgii i głębokiego skupienia, przywołując na myśl tych, których już nie ma z nami.


W naszej parafii 16 czerwca 1991r. na działce o powierzchni 1ha, zakupionej od p.Juliana Grzesiaka z Brzezinki postawiono drewniany krzyż. 
To był właśnie początek powstania cmentarza parafialnego w Brzeźnicy, który w dniu 29 czerwca 1991r. w uroczystość św.Piotra i Pawła poświęcił Ks.Bp. Kazimierz Nycz.


Do obecnej chwili na cmentarzu pochowano około 200 osób.
Dzięki wspólnemu działaniu na cmentarz został doprowadzony prąd elektryczny, woda użytkowa, pojemniki na śmieci cmentarne.  W przyszłości planujemy zbudować kaplicę.
Pierwszym opiekunem cmentarza był p.Adam Grochal, a obecnie tą funkcję pełni p.Franciszek Zając.REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Brzeźnicy


„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary
i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)
Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. NSPJ w Brzeźnicy, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje grabarz Pan Franciszek Zając.
 2. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 3. Ofiara za miejsce na cmentarzu pod grób pobierana jest na okres 20 lat i obecnie wynosi 250 zł od jednego zmarłego.
 4. Kwestie rozmieszczenia, wykopania grobu, postawienia nagrobka należy omówić z grabarzem.
 5. Firmy wykonujące pomniki, powinny dbać o czystość i porządek na cmentarzu. Odpowiedzialność za to ponosi rodzina wynajmująca firmę.
 6. Na cmentarzu można korzystać z energii elektrycznej oraz wody. Szanujmy te udogodnienia.
 7. Na cmentarzu zabrania się:
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
 • ekshumacji bez uzgodnienia z administratorem cmentarza
 • zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
 • spalania śmieci w koszu
 • wyrzucenia do kosza śmieci z gospodarstw domowych
 • wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca
 1.  Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora lub grabarza.