Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy

SZKOLNE KOŁO CARITAS (SKC) to koła, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

 

SZKOLNE KOŁO MISYJNE jest jedną z form zaangażowania się w PDMD – Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Cele ogólne:

  • pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”
  • uwrażliwienie najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nieznających jeszcze Chrystusa,
  • rozpalenie w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.

 

.