Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy

W dzisiejszym artykule przedstawiamy krótką, ale treściwą statystykę o misjach.

Źródło: http://www.misje.pl/misje-318

.

 

Obecnie w 97 krajach misyjnych pracuje 2065 misjonarzy z Polski. Ponad połowę z nich to księża i bracia zakonni, którzy służą głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą grupę pod względem liczebnym stanowią siostry zakonne pracujące przeważnie na Czarnym Lądzie. Najwięcej księży fidei donum pracuje w Ameryce Południowej. Na misje wyjeżdżają również polscy misjonarze świeccy, których na całym świecie jest obecnie 61. 

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Brazylii (260 os.), Boliwi (128 os.), Kamerunie (124 os.), Argentynie (124 os.) oraz Kazachstanie (114 os.). Biorąc pod uwagę całe kontynenty, najwięcej Polaków pełni posługę misyjną w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, Oceanii, a najmniej w Ameryce Północnej. Najliczniej reprezentowane na misjach męskie zgromadzenia zakonne to werbiści, franciszkanie, salezjanie, pallotyni, redemptoryści oraz misjonarze oblaci OMI. Siostry zakonne najchętniej podejmujące posługę misyjną to franciszkanki misjonarki Maryi, służebnice Ducha Świętego, służebniczki starowiejskie oraz elżbietanki. Księża fidei donum oraz osoby świeckie najczęsciej wyjeżdżają na misje z diecezji tarnowskiej, katowickiej i przemyskiej.

Statystyka misjonarzy z podziałem na kontynenty na dzień 2014-10-01 

Kontynent razem  kapłani FD Osoby świeckie Siostry Zakonne Zakonnicy
Afryka 840 80 31 355 374
Ameryka Płd. i Środkowa 804 170 22 167 445
Ameryka Pn 18 7 0 1 10
Azja i Azja Mniejsza 332 44 7 131 150
Oceania 71 13 1 7 50
Status - liczba wszystkich 2065 314 61 661

1029

ŹRÓDŁO: http://www.misje.pl/misje-318