Image

Cmentarz parafialny

Image

"Pamięć o Zmarłych jest probierzem uczuć społecznych, a tam, gdzie groby porastają chwastem, tam i serca ludzkie chwast pokrywa".
Jan Luboński

Cmentarz to miejsce spoczynku wszystkich, dawniej i dziś. Miejsce smutne, choć bliskie każdemu z nas. Urzeka świątecznym nastrojem, ale przede wszystkim wywołuje w nas uczucie nostalgii i głębokiego skupienia, przywołując na myśl tych, których już nie ma z nami. W naszej parafii 16 czerwca 1991r. na działce o powierzchni 1ha, zakupionej od p.Juliana Grzesiaka z Brzezinki postawiono drewniany krzyż. To był właśnie początek powstania cmentarza parafialnego w Brzeźnicy, który w dniu 29 czerwca 1991r. w uroczystość św.Piotra i Pawła poświęcił Ks.Bp. Kazimierz Nycz. Do obecnej chwili na cmentarzu pochowano około 200 osób. Dzięki wspólnemu działaniu na cmentarz został doprowadzony prąd elektryczny, woda użytkowa, pojemniki na śmieci cmentarne. W przyszłości planujemy zbudować kaplicę. Pierwszym opiekunem cmentarza był p.Adam Grochal, a obecnie tą funkcję pełni p.Franciszek Zając.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy


„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary
i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)
Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. NSPJ w Brzeźnicy, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje grabarz Pan Franciszek Zając.
 2. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 3. Ofiara za miejsce na cmentarzu pod grób pobierana jest na okres 20 lat i obecnie wynosi 250 zł od jednego zmarłego.
 4. Kwestie rozmieszczenia, wykopania grobu, postawienia nagrobka należy omówić z grabarzem.
 5. Firmy wykonujące pomniki, powinny dbać o czystość i porządek na cmentarzu. Odpowiedzialność za to ponosi rodzina wynajmująca firmę.
 6. Na cmentarzu można korzystać z energii elektrycznej oraz wody. Szanujmy te udogodnienia.
 7. Na cmentarzu zabrania się:
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
 • ekshumacji bez uzgodnienia z administratorem cmentarza
 • zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
 • spalania śmieci w koszu
 • wyrzucenia do kosza śmieci z gospodarstw domowych
 • wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca
 1.  Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora lub grabarza.

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

W niedzielę i święta: 07:30, 09:00, 11:00

W dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7:00
środa, piątek, sobota godz. 18:00 (w okresie zimowym godz. 17:00)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna:
we wtorek godz. 07:30 - 08:00
w piątek - po wieczornej Mszy św.

Biblioteka Parafialna czynna:
na prośbę Parafian

KONTAKT

Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kościelna 11 34-114 Brzeźnica

tel. (33) 879-28-20

E-mail: nspjbrzeznica@gmail.com
Nr konta bankowego:
69 8112 0008 0005 2650 3000 0010