Image

O Parafii

Image

Inicjatorem powstania kościoła był bp Jan Pietraszko, który do ówczesnego proboszcza parafii św. Marcina w Marcyporębie, do której należała wieś Brzeźnica, ks. Eugeniusza Łudzika, skierował prośbę by wybudowano w tejże wsi kościół „z prawdziwego zdarzenia”. Proboszcz ten miałby równocześnie prowadzić dwie budowy świątyń: w Brzeźnicy i Stanisławiu Górnym.

Ks. Łudzik podjął się tego trudnego zadania. Po uzyskaniu pozwolenia na wybudowanie kościoła zaczęto starać się o działkę, na której miała stanąć świątynia w Brzeźnicy. Parafia oficjalnie nie mogła kupić działki, więc zakupu dokonała mieszkanka Brzeźnicy - p. Helena Bukowska. W listopadzie 1982 r. rozpoczęto budowę kościoła. Od początku mieszkańcy Brzeźnicy, a także Marcyporęby, mocno angażowali się w to przedsięwzięcie. Pierwszym historycznym wydarzeniem w dziejach brzeźnickiego kościoła było wmurowanie kamienia węgielnego. Aktu tego dokonał bp Stanisław Smoleński 22 czerwca 1983 r. Wielkie zaangażowanie ludzi w budowę nowej świątyni zaowocowało szybkim powstaniem dolnej kaplicy kościoła, która została poświęcona dokładnie rok później, czyli 22 czerwca 1984 r., przez bp. Pietraszkę. Od tej pory życie wsi skupiło się wokół budowy oraz prac wykończeniowych w kościele.!

1 sierpnia 1985 r. kard. Franciszek Macharski wydał dekret, na mocy którego macierzysta parafia św. Marcina w Marcyporębie została podzielona na trzy części. Powstały nowe parafie: w Stanisławiu Górnym i w Brzeźnicy - ta ostatnia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej proboszczem został budowniczy brzeźnickiej świątyni - ks. Eugeniusz Łudzik. Zaczęła powstawać górna część kościoła, plebania i budynki gospodarcze. Trzy lata później, 29 września 1988 r., bp Kazimierz Nycz dokonał poświęcenia górnej części kościoła. Od tego momentu prowadzono prace mające na celu wzbogacenie i wyposażenie wnętrza świątyni.

Po piętnastu latach od wmurowania kamienia węgielnego, czyli 13 września 1998 r., odbyła się uroczysta konsekracja kościoła w Brzeźnicy. Aktu tego dokonał kard. Franciszek Macharski. Metropolita krakowski poświęcił wtedy również ołtarz główny - tryptyk, wyrzeźbiony w drewnie, przedstawiający Mękę Pańską oraz Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Budowniczy brzeźnickiej świątyni - ks. Eugeniusz Łudzik był proboszczem parafii do 15 kwietnia 2000 r. Po przejściu na emeryturę pozostał w niej jako rezydent, później przebywał w Domu Księży im.Jana Pawła II przy ul.Kościelnej 16 w Makowie Podhalańskim. Zmarł 12 X 2018 r. w Makowie Podhalańskim. Pochowany został na cmentarzu w Brzeźnicy.

Drugi proboszcz - ks. Józef Łędzki w czasie swojej dwuletniej posługi przyczynił się do umieszczenia na wieży kościelnej czterech dzwonów, których radosne bicie ożywiło wieś i okolicę. Od 20 września 2002 do 27 czerwca 2003r. administratorem parafii w Brzeźnicy był ks. Marian Podgórny. Obecnie posługę Proboszcza Parafii pełni Ks.Kanonik Adam Lenart.

tekst źródłowy: Agnieszka Polanek

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

1982 -

9 listopada1982r. rozpoczynają się prace przy budowie kościoła. Wtedy dzięki współpracy parafian, mieszkańców Brzeźnicy i Marcyporęby postawiono fundamenty pod nową świątynię. Projektantem, architektem planu i architektury kościoła był inż. Julian Klimek z Krakowa. Inżynierem projektów technicznych był Zenon Piotrowski z Krakowa, a po jego śmierci inż. Porębski. Wykonawcami, murarzami kościoła byli Czesław Topolski z Jadownik k/Brzeska, Stanisław Żmuda z Marcyporęby, oraz p. Piotrowicze.

1983 -

Pierwszym ważnym momentem historii naszego kościoła było wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Aktu tego dokonał ks. bp Stanisław Smoleński 22 VI 1983r.

1984 -

Dokładnie w rok po tym wydarzeniu, bo 22 VI 1984r. odbyło się uroczyste poświęcenie dolnego kościoła przez ks. bp Jana Pietraszkę. Od tego czasu życie w parafii przez kilkanaście lat skupiło się wokół budowy kościoła. Trzeba zaznaczyć, iż parafianie bardzo chętnie i ofiarnie angażowali się w powstanie kościoła. Często przychodzili do pomocy w przeróżnych pracach przy budowie. Po wybudowaniu Kościoła Dolnego przystąpiono do prac związanych z częścią górną i wyposażeniem wnętrza.

1985 -

W dniu 1 VIII 1985r. parafia macierzysta św. Marcina w Marcyporębie zostaje podzielona na trzy części, Ks. Kard. Franciszek Macharski wydał dekret w którym zezwolił na powstanie parafii rzymsko - katolickiej pod wezwaniem NSPJ w Brzeźnicy. Pierwszym proboszczem parafii w Brzeźnicy został ks. kan. Eugeniusz Łudzik, budowniczy kościoła.

1988 -

W dniu 29 IX 1988r. w parafii odbyła się kolejna bardzo ważna uroczystość tj. poświecenie Kościoła górnego, którego dokonał Ks. bp Kazimierz Nycz. Od tego momentu przez prawie 10 lat trwały prace przy upiększaniu świątyni, zarówno wewnątrz jaki na zewnątrz, by wreszcie dokonał się najważniejszy akt tj. konsekracja kościoła.

1998 -

Ks. Kardynał Franciszek Macharski dokonał uroczystej konsekracji Kościoła w dniu 13 IX 1998r.

Image

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

W niedzielę i święta: 07:30, 09:00, 11:00

W dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7:00
środa, piątek, sobota godz. 18:00 (w okresie zimowym godz. 17:00)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna:
we wtorek godz. 07:30 - 08:00
w piątek - po wieczornej Mszy św.

Biblioteka Parafialna czynna:
na prośbę Parafian

KONTAKT

Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kościelna 11 34-114 Brzeźnica

tel. (33) 879-28-20

E-mail: nspjbrzeznica@gmail.com
Nr konta bankowego:
69 8112 0008 0005 2650 3000 0010