Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wprowadzający posługę nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii Świętej, uzasadnia to postanowienie „dobrem duchowym wiernych i prawdziwą koniecznością”. Po ustaleniu przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku ogólnych warunków umożliwiających powoływanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, biskupi diecezjalni uzyskali prawo do wprowadzenia tej posługi w swoich diecezjach. Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczym dobrem duchowym wiernych jest częsta Komunia Święta zwłaszcza zanoszona chorym, w okresie wielkanocnym oraz przy okazji pozostałych świąt. Posługa szafarzy umożliwia przyjęcie Komunii Świętej chorym i osobom w podeszłym wieku, którzy prowadzili aktywne życie sakramentalne, a obecnie, zwłaszcza w niedzielę i święta poza wysłuchaniem mszy świętej w mediach, nie mają możliwości Jej przyjęcia. Pełnienie funkcji nadzwyczajnego szafarza wiąże się z odpowiedzialnością i służbą wobec Kościoła. Zobowiązuje również do pogłębiania własnej formacji poprzez uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia. Bardzo ważnym aspektem w posłudze szafarza jest modlitwa, życzliwość współpracujących kapłanów i wspólnoty parafialnej. Pierwsze upoważnienie udzielania Komunii świętej zostaje udzielone na okres jednego roku, a kolejne na czas określony przez biskupa diecezjalnego. Patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej jest Święty Stanisław Kazimierczyk.

W naszej parafii posługę Szafarza pełni p.Andrzej Ramuciński.

.