PROJEKT RODZINNY - NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj. Poprzez ten projekt chcę, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy 
w kolejnych pokoleniach.
Cele konkursu
• pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
• zaangażowanie całej rodziny do pielęgnowania i podtrzymywania tradycji,
• nawiązanie bliższych relacji rodzinnych,
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych,
• doskonalenie umiejętności twórczych,
• wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
• kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.
 
Zadania 
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.
• Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. 
• Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy. Do wykonania szopki nie wolno używać pieczywa.
• Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
• Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko ucznia i klasa
• Prace należy przynosić do kościoła do  16.12.2023r
 
Komisja Konkursowa oceni  i nagrodzi szopki. Po ogłoszeniu wyników prace będzie można zabrać do domu. 
 
s. Gabriela Pater

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

W niedzielę i święta: 07:30, 09:00, 11:00

W dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7:00
środa, piątek, sobota godz. 18:00 (w okresie zimowym godz. 17:00)

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna:
we wtorek godz. 07:30 - 08:00
w piątek - po wieczornej Mszy św.

Biblioteka Parafialna czynna:
na prośbę Parafian

KONTAKT

Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kościelna 11 34-114 Brzeźnica

tel. (33) 879-28-20

E-mail: nspjbrzeznica@gmail.com
Nr konta bankowego:
69 8112 0008 0005 2650 3000 0010