Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy

previous arrow
next arrow
Slider
W Archikatedrze pw. Świętych Stanisława i Wacława na Wawelu w dniu 29 maja święcenia prezbiteratu z rąk metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego przyjęło ośmiu diakonów z Archidiecezji Krakowskiej m.in. Wojciech Leśniak z Parafii Miłosierdzia Bożego w Kornatce, który  przebywał na praktyce diakońskiej w naszej parafii.
 
Tradycją praktykowaną przez kolejne roczniki alumnów Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest przygotowanie własnego projektu stuły przed przyjęciem święceń diakonatu. Podkreśla to więź wynikającą z odbywanego wspólnie przygotowania do kapłaństwa. Na stule rocznika św. Józefa wyhaftowano kwiat lilii białej – symbolu patrona i wydłużony krzyż łaciński o liliowych zakończeniach ramion. Całość dopełniają niewielkie dekoracje na zakończeniach stuły – rozwijające się płatki lilii przyjmują układ spłaszczonej litery „M”, co kieruje myśl ku Matce Bożej. Na szczycie stuły wyszyto niewielki krzyż grecki, który całowany jest zwyczajowo podczas zakładania lub zdejmowania szaty.

Księdzu Wojciechowi życzymy wiele siły, cierpliwości i wytrwałości. Nieustającej współpracy z Duchem Świętym, Duchem Pocieszycielem i Odnowicielem. Życzymy wspaniałych ludzi wokół, w których zawsze będziesz dostrzegał twarz Chrystusa, ludzi, których będziesz jednoczył we wspólnocie kościoła, ludzi, dla których będziesz drogowskazem na drodze zbawienia. Życzymy Księdzu serca otwartego, bijącego prawdziwą miłością Chrystusową.

 

Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka, który wpadł w ręce zbójców.
Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego rany i za niego dał dwa królewskie denary.
A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu.
(św. Ireneusz)


 

W naszej parafii w Brzeźnicy do sakramentu bierzmowania w bieżącym roku przystąpiło 28 uczniów kl. VIII.


A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Tak jak inni kiedyś czekali.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Spójrz, w ciemnościach światełko się pali...


Do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii przystąpiło 31 dzieci.
Do Pierwszej Komunii św dzieci przygotowywała s.Monika za co składamy serdeczne Bóg zapłać.


 

 

Zapraszamy w dni powszednie na nabożeństwo majowe o godz.18.00


Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu Lwowie i Włocławku.

 
„Faktycznie to Ona jest najpiękniejszym kwiatem, jaki zakwitł ze stworzenia, „różą”, która ukazała się w pełni czasu, gdy Bóg, posyłając swego Syna, obdarzył świat nową wiosną. Jest też zarazem pokorną i dyskretną protagonistką pierwszych kroków chrześcijańskiej wspólnoty: Maryja jest jej duchowym sercem, albowiem sama Jej obecność pośród uczniów jest żywą pamięcią o Panu Jezusie i zadatkiem daru Jego Ducha” – mówił w 2010 r. papież Benedykt XVI w katechezie wyjaśniającej liturgiczny kontekst dedykowania Maryi tego miesiąca.
 
Konferencja Episkopatu Polski 28 sierpnia 2020 r. zatwierdziła polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej. Są to wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei”, „Pociecho migrantów”.
Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., brzmią w języku polskim kolejno: „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). Wezwanie „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w użyciu (po wezwaniu „Matko łaski Bożej”), będzie znajdować się w nowym miejscu.
 
Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszej parafii.

„Biblia nie służy do nauki. Biblia służy do życia”.
Lawrence O. Richards


W dzisiejsza niedzielę odbywa się V Narodowe Czytanie Pisma Świętego inaugurujące 13. Tydzień Biblijny, którego hasło: "Zgromadzeni na świętej Wieczerzy" nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

 
Zachęcam wszystkich do czytania Słowa Bożego, ponieważ bez niego nie ma Kościoła - powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
 
W informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe Episkopatu przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę, że w życiu codziennym, poza liturgią, zauważa się niekiedy pewną obojętność względem Pisma świętego i jego natchnienia pośród wiernych i duszpasterzy. "Za mało czyta się Pismo święte, za mało poważa wypowiedź Pisma świętego" - zaznaczył.
 

 
Przypominając regułę św. Hieronima - "Nie znać Pisma św. to nie znać Chrystusa" abp Gądecki podkreślił, że "Pismo święte jest pierwszą i najważniejszą Księgą wiary Kościoła". "Jest kręgosłupem całej jego refleksji teologicznej. Każda epoka w inny sposób podchodziła do tej Księgi, odczytując ją ciągle na nowo, na różne sposoby w swojej konkretnej sytuacji" - wskazał.
 
Przewodniczący Episkopatu zauważył, że Sobór Watykański II podkreślił konieczność wspólnego wsłuchiwania się w Słowo natchnione. "To Słowo tworzy wspólnotę między słuchaczami a Bogiem, a w następstwie także między samymi słuchającymi" - zauważył.
 
Jak dodał - "Niedziele Biblijne praktykowane były w latach posoborowych, a potem zostały zapomniane. Dzisiaj powinniśmy do nich wrócić, ponieważ skłania do tego nowa sytuacja Kościoła i wołanie nowego Tysiąclecia" - powiedział.