Nowi Kapłani w Archidiecezji Krakowskiej

Archidiecezja krakowska od dnia dzisiejszego ma 15 nowych kapłanów, a wśród nich ks. Jacka Kucz, który przebywał w naszej parafii na praktyce.
Patronem całego rocznika jest bł. Jerzy Popiełuszko. Jego postać została umieszczona także na rocznikowej stule, mającej być "zewnętrznym znakiem jedności" nowych kapłanów. Wyhaftowany symetrycznie do wizerunku patrona krzyż ma przypominać najważniejszą prawdę chrześcijaństwa - zbawienie człowieka, które było owocem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Neoprezbiter podejmie od września posługę duszpasterską w parafii pw. Św. Andrzeja Ap. w Szaflarach.

Życzymy Ks. Jackowi i pozostałym Neoprezbiterom by przez całe swoje życie, podążali z ufnością i nadzieją za Panem.

 

 

"Każda rzecz, każda spra­wa wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe."

W ostatnim czasie dzięki prośbą Ks. Proboszcza, nasza parafia otrzymała (ubogacając się duchowo i religijnie) relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które Ks. Adam Lenart  wraz z dk. Jackiem Kucz odebrali w Warszawie. Niech męczeńska śmierć bł. Ks. Jerzego Popiełuszki skłania nas wszystkich do zadumy nad sensem oraz wartością własnego życia i śmierci.

Koronacja Figury Matki Bożej Fatimskiej

 

W piątek 13 maja o godz.18.00 odbyła się w naszej parafii niecodzienna uroczystość Koronacji Figury Matki Bożej Fatimskiej. Korona dla Figury Matki Bożej została wykonana w Częstochowie dzięki datkom złożonym w naszym świątyni. Okolicznościowe kazanie wygłosił dk. Artur Micorek z diecezji bielsko-żywieckiej, a Msze Św. koncelebrowali Ks. Proboszcz Adam Lenart oraz Ks. Kanonik Eugeniusz Łudzik - emerytowany proboszcz parafii. Dziękujemy za datki i uczestnictwo w tej uroczystości.

 

 


 

Pozdrowienia z Brazylii..

W ostatnim czasie otrzymaliśmy serdeczny i ciekawy list od o. Adama Fołty - Misjonarza z Brazylii, którego nasza parafia objęła patronatem modlitewnym oraz materialnym. Warto poniżej przeczytać jak żyje się u naszych Braci w wierze w Ameryce Południowej i z jakimi problemami borykają się na co dzień mieszkańcy tego rejonu Brazylii
Treść listu - kliknij czytaj dalej...

Pinta una imagen! Wymaluj obraz! Paint an image!

Siostry z ekipy Faustyna2016 i członkowie wspólnoty Chrystus w Starym Mieście zapraszają do pomocy w „wymalowaniu" wizerunku Jezusa Miłosiernego nie za pomocą farb i pędzla, lecz zdjęć twarzy.

Trzeba wysłać swoje zdjęcie! Ze wszystkich zebranych zdjęć zostanie stworzona mozaika przedstawiająca obraz "Jezu, ufam Tobie!". Obraz ten będzie na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podczas ŚDM w Krakowie, a także będzie udostępniony w Internecie, aby każda osoba, która przyczyni się do jego „wymalowania", miała możliwość odnalezienia siebie w wizerunku Jezusa Miłosiernego.

Akcja ma zasięg międzynarodowy, fotografie napływają już z całego świata. Aby wziąć udział w akcji i „wymalować" Obraz, należy przesłać swoje zdjęcie korzystając z formularza na stronie projektu http://www.image2016.pl/ do 3 czerwca.

 

1050-rocznica Chrztu Polski

Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Ponieważ jednak relacje z tych wieków są bardzo skromne, wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.
[Źródło: http://muzhp.pl/pl/e/1139/chrzest-polski]

Polecamy również stronę internetową: http://chrzest966.pl/, która powstała z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Narodowego Centrum Kultury z okazji Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
Jest to centrum informacji o wydarzeniach związanych z Jubileuszem oraz miejsce, w którym można poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego dla historii Polski wydarzenia.

W dalszej części "Nowe życie w Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz Chrztu Polski.

Zmartwychwstał Pan...

Bóg odrzucił ten kamień
Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było
I nie przepuścił tej nocy nikomu
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli

Ernest Bryll /z tomu "Golgota Jasnogórska", 2001/


W dalszej części artykułu kilka fotek z okresu Wielkanocy w naszej parafii...

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!


,,Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w górze… Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi… Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.” (Kol 3,1-3)

CHRYSTUS   ZMARTWYCHWSTAŁ !!!
Niech ta najważniejsza nowina o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią będzie dla każdego z nas źródłem niezniszczalnej radości. Niech mobilizuje nas do codziennego życia Ewangelią, do jednoczenia się ze zmartwychwstałym Panem w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii.
Z całego serca dziękuję za duchowe i materialne wsparcie całej parafii. Życzymy niegasnącego optymizmu i radości oraz pewności wiary, że z Chrystusem zwyciężymy wszelakie zło, gdyż ,,wiemy ,że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała  we wszystkim dla ich dobra”(Rdz 8,28)."Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”(Łk 6,36).

Z Chrystusowym błogosławieństwem i darem modlitwy
Ks. Adam Lenart prob
Dk. Jacek Kucz

 

Droga Krzyżowa

W Niedzielę Palmową przeszliśmy ulicami naszej parafii w Drodze Krzyżowej. Poniżej możemy przeczytać rozważania, które towarzyszyły nam w tym spotkaniu...