Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego wprowadził papież Gelazy I (zm. 496 r.). Jest ono nawiązaniem do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa. 40 dni po Jego narodzinach Maryja i Józef zanieśli dzieciątko do świątyni w Jerozolimie, by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować Je Bogu w hołdzie dziękczynienia za darowanie Izraelitom życia podczas przejścia przez Egipt Anioła Zniszczenia. Przebywający wtedy w świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się również w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia.
Tego dnia przynosi się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, które następnie niesie się w procesji. Są one symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem wiary, nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem. Świece te nazywane są gromnicami i od nich też pochodzi potoczna nazwa święta – Matki Boskiej Gromnicznej. Z kolei nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece.

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.


Migawka świąteczna...

Ostatnia migawka foto z mijającego okresu Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedstawień jasełkowych w naszej parafii.


 

Relikwie Św. Brata Alberta w naszej parafii

Relikwie św.Brata Alberta I Stopnia uroczyście wprowadzono do nasze Świątyni na roratach 19 XII 2017r. przez młodzież gimnazjalną kl III - kandydatów do bierzmowania.


Św. brat Albert Chmielowski - Adam Bernard Hilary Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha i Józefy. Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Miechowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji.
    W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874). Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz "Ecce Homo".

    Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.
W 1887 r. za zgodą Albina kard. Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.
    Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. Brat Albert zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".
    Schorowany brat Albert, "brat opuchlaków" jak go nazywano, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.    Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.


 

Św. Mikołaj - patron daru człowieka dla człowieka

Św. Mikołaj żył w IV wieku. Od młodości odznaczał się wielką wrażliwością na potrzeby materialne i duchowe drugiego człowieka. Wstąpił do stanu kapłańskiego, został biskupem Miry (Azja Mniejsza). Jest wzorem dobroci i troski o bliźnich, jak również miłosierdzia i przemyślnej dobroci. Jest patronem żeglarzy, piekarzy, jeńców, kupców, a przede wszystkim dzieci. Jego ciało spoczywa w Barii – w Południowych Włoszech.

Prosimy by ten Święty wypraszał nam potrzebne moce niebios, oraz by nam ciągle przypominał, iż mamy Go dziś naśladować w dobroci, miłosierdziu i hojności dla drugich. Każdy z nas winien być współczesnym „Mikołajem” nie tylko 6 grudnia, lecz przez cały rok.

Pomocnicy Św. Mikołaja pomogli w zorganizowaniu spotkania Mikołajkowego także w naszej parafii... Dziękujemy

 


Adwent... radosny czas oczekiwania

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent czyli okres radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa i nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego „przyjście”, obejmuje okres czterech tygodni przed świętami Bożego Narodzenia.

Czytania liturgiczne ukazują nam postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, odprawiane są Roraty, czyli Msze św. ku czci Matki Boskiej.
W naszej parafii zapraszamy wszystkich na roraty w dni powszednie o godz.18tej.


Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrego i owocnego przeżywania adwentu.


Po lewej:
150 km od Warszawy znajduje się sanktuarium, w którym czczona jest patronka kobiet oczekujących potomstwa - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem. Cudowna Figura Matki Bożej Skępskiej, wykonana z drewna lipowego, mierzy 96 cm. Na cokole można przeczytać datę – 1496. O wysokich walorach artystycznych figury świadczą m.in. miękkie draperie szat, sprawiające wrażenie lekkiego ruchu postaci.

Po prawej:
Statua Matki Bożej w ciąży wykonana z szarego granitu - Portugalia, miasteczko Évora.
Surowi rekonkwistadorzy bardzo niechętnie odnosili się do wszelkich zbyt "ludzkich" przedstawień Matki Boskiej i spalili wiele takich zbyt mało "duchowych" figur. Ta jest jedną z nielicznych, którym udało się przetrwać.

 

1 Światowy Dzień Ubogich 12-19 listopada 2017r.

Pierwszy Światowy Dzień Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej jest odpowiedzią na zaproszenie Papieża Franciszka do przeżywania tego święta w XXXIII Niedzielę Zwykłą, przypadającą na 19 listopada 2017.

Papież Franciszek przypomina w Orędziu na I ŚDU słowa św. Jana: „Nie miłujmy słowem, ale czynem” (1 J 3,18). Zgodnie z tą papieską sugestią, zespół organizacyjny złożony z różnych krakowskich środowisk pracujących z ubogimi, proponuje szereg wydarzeń dla potrzebujących, wolontariuszy, krakowian, wszystkich diecezjan i ludzi dobrej woli.

Włączmy się i my w szereg wydarzeń związanych z ŚDU, których plan zamieszczony jest na stronie poniżej.
A może wokół siebie mamy osoby, którym możemy pomóc...

http://sdu.malopolska.pl/

Relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty

W niedzielę 29 X 2017r. na zakończenie tygodnia misyjnego dzieci z naszej parafialnej grupy "Misjonarze Miłości" uroczyście wniosły do naszego kościoła relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty. Więcej o naszej grupie już wkrótce.


"Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli."

Św. Matka Teresa z Kalkuty
Data i miejsce urodzenia - 26 sierpnia 1910, Skopje
Data i miejsce śmierci - 5 września 1997, Kalkuta
Beatyfikacja przez Papieża Jana Pawła II - 19 października 2003, Plac Świętego Piotra w Rzymie
Kanonizacja przez Papieża Franciszka - 4 września 2016, Plac Świętego Piotra w Rzymie
Wspomnienie - 5 września
Atrybuty - białe sari
Patronka - Międzynarodowego Dnia Młodzieży
Szczególne miejsca kultu - Klasztor Misjonarek Miłości w Kalkucie


Zapraszamy poniżej do galerii...

RÓŻANIEC DO GRANIC

W dniu 7 października odbędzie się ogólnopolska inicjatywa modlitewna "Różaniec do granic". Wzdłuż polskiej granicy oraz w parafiach i rodzinach wierni będą odmawiać różaniec, włączmy się zatem i my w tą modlitwę.

(...) Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.

Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń....

(czytamy na stronie akcji: http://www.rozaniecdogranic.pl/)


W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA RÓŻANIEC DO NASZEJ PARAFII:

  • W DNI POWSZEDNIE O GODZ: 17-TEJ
  • W NIEDZIELE PO SUMIE - MSZY ŚW. O GODZ. 11-TEJ

 


 

 

SZLACHETNA PACZKA w Brzeźnicy

Szczęść Boże,  SZLACHETNA PACZKA W BRZEŹNICY
 
Piszę w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA – organizatora dwóch ogólnopolskich projektów pomocowych - SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. W Paczce jestem Liderem rejonu Brzeźnica obejmującego tereny gminy. W nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy przesyłam informacje dotyczące rekrutacji wolontariuszy.
1. Celem "Szlachetnej Paczki" jest niesienie mądrej pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko „ubóstwo” materialne, lecz także wykluczenie społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomocy, brak odpowiedniej edukacji.
Dzięki projektowi "Szlachetna Paczka" przynajmniej raz w roku możemy pomóc ludziom w potrzebie i odpowiedzieć na ewangeliczne wezwanie do miłości wzajemnej.
2. Aby tego dokonać niezbędni wolontariusze! W SZLACHETNEJ PACZCE wolontariusz dociera do rodzin, które znalazły zgłoszone do programu. Poprzez spotkania z rodziną  określa, jaki rodzaj pomocy będzie dla nich mądrą pomocą, dającą impuls do zmiany. Następnie łączą potrzebujących z darczyńcami.
Ilość zaangażowanych wolontariuszy przekłada się na to, ilu potrzebującym rodzinom i dzieciom będziemy mogli pomóc w nadchodzącej edycji. W ubiegłorocznej edycji dzięki pracy wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI w całej Polsce pomoc otrzymało blisko 19 tysięcy rodzin.
3. Dlaczego warto?
Angażując się w wolontariat w Paczce pomagasz innym, ale również rozwijasz siebie! Zdobywając cenione na rynku pracy doświadczenie, nabywając kompetencje społeczno-biznesowe i umiejętności komunikacyjne stajesz się atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy. Paczka to dobrze zorganizowany, skuteczny wolontariat. W SZLACHETNEJ PACZCE spotkasz  osoby o podobnych wartościach, które chcą mieć wpływ na otoczenie.

Aby dołączyć do drużyny wolontariuszy należy wejść na www.superw.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy! Kolejność zgłoszeń ma znaczenie.

W razie jakichś pytań bądź wątpliwości pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Bartłomiej Uliasz