Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ze Skawiny do Wadowic. Wyruszenie w trasę w dniu 16 marca poprzedzi Msza św. o godz. 18.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Informujemy, że 40 km trasa pokonywana jest nocą, w milczeniu, samotnie lub w małych grupkach i wymaga bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego oraz dużej odporności na trud i zmęczenie. Zgłoszenie udziału przez stronę internetową Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Informacje na plakacie przed kościołem.


 

Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego wprowadził papież Gelazy I (zm. 496 r.). Jest ono nawiązaniem do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa. 40 dni po Jego narodzinach Maryja i Józef zanieśli dzieciątko do świątyni w Jerozolimie, by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować Je Bogu w hołdzie dziękczynienia za darowanie Izraelitom życia podczas przejścia przez Egipt Anioła Zniszczenia. Przebywający wtedy w świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się również w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia.
Tego dnia przynosi się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, które następnie niesie się w procesji. Są one symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem wiary, nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem. Świece te nazywane są gromnicami i od nich też pochodzi potoczna nazwa święta – Matki Boskiej Gromnicznej. Z kolei nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece.

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.


Migawka świąteczna...

Ostatnia migawka foto z mijającego okresu Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedstawień jasełkowych w naszej parafii.


 

Relikwie Św. Brata Alberta w naszej parafii

Relikwie św.Brata Alberta I Stopnia uroczyście wprowadzono do nasze Świątyni na roratach 19 XII 2017r. przez młodzież gimnazjalną kl III - kandydatów do bierzmowania.


Św. brat Albert Chmielowski - Adam Bernard Hilary Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha i Józefy. Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Miechowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji.
    W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874). Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz "Ecce Homo".

    Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.
W 1887 r. za zgodą Albina kard. Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.
    Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. Brat Albert zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".
    Schorowany brat Albert, "brat opuchlaków" jak go nazywano, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.    Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.


 

Św. Mikołaj - patron daru człowieka dla człowieka

Św. Mikołaj żył w IV wieku. Od młodości odznaczał się wielką wrażliwością na potrzeby materialne i duchowe drugiego człowieka. Wstąpił do stanu kapłańskiego, został biskupem Miry (Azja Mniejsza). Jest wzorem dobroci i troski o bliźnich, jak również miłosierdzia i przemyślnej dobroci. Jest patronem żeglarzy, piekarzy, jeńców, kupców, a przede wszystkim dzieci. Jego ciało spoczywa w Barii – w Południowych Włoszech.

Prosimy by ten Święty wypraszał nam potrzebne moce niebios, oraz by nam ciągle przypominał, iż mamy Go dziś naśladować w dobroci, miłosierdziu i hojności dla drugich. Każdy z nas winien być współczesnym „Mikołajem” nie tylko 6 grudnia, lecz przez cały rok.

Pomocnicy Św. Mikołaja pomogli w zorganizowaniu spotkania Mikołajkowego także w naszej parafii... Dziękujemy

 


Adwent... radosny czas oczekiwania

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent czyli okres radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa i nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego „przyjście”, obejmuje okres czterech tygodni przed świętami Bożego Narodzenia.

Czytania liturgiczne ukazują nam postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, odprawiane są Roraty, czyli Msze św. ku czci Matki Boskiej.
W naszej parafii zapraszamy wszystkich na roraty w dni powszednie o godz.18tej.


Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrego i owocnego przeżywania adwentu.


Po lewej:
150 km od Warszawy znajduje się sanktuarium, w którym czczona jest patronka kobiet oczekujących potomstwa - Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem. Cudowna Figura Matki Bożej Skępskiej, wykonana z drewna lipowego, mierzy 96 cm. Na cokole można przeczytać datę – 1496. O wysokich walorach artystycznych figury świadczą m.in. miękkie draperie szat, sprawiające wrażenie lekkiego ruchu postaci.

Po prawej:
Statua Matki Bożej w ciąży wykonana z szarego granitu - Portugalia, miasteczko Évora.
Surowi rekonkwistadorzy bardzo niechętnie odnosili się do wszelkich zbyt "ludzkich" przedstawień Matki Boskiej i spalili wiele takich zbyt mało "duchowych" figur. Ta jest jedną z nielicznych, którym udało się przetrwać.

 

1 Światowy Dzień Ubogich 12-19 listopada 2017r.

Pierwszy Światowy Dzień Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej jest odpowiedzią na zaproszenie Papieża Franciszka do przeżywania tego święta w XXXIII Niedzielę Zwykłą, przypadającą na 19 listopada 2017.

Papież Franciszek przypomina w Orędziu na I ŚDU słowa św. Jana: „Nie miłujmy słowem, ale czynem” (1 J 3,18). Zgodnie z tą papieską sugestią, zespół organizacyjny złożony z różnych krakowskich środowisk pracujących z ubogimi, proponuje szereg wydarzeń dla potrzebujących, wolontariuszy, krakowian, wszystkich diecezjan i ludzi dobrej woli.

Włączmy się i my w szereg wydarzeń związanych z ŚDU, których plan zamieszczony jest na stronie poniżej.
A może wokół siebie mamy osoby, którym możemy pomóc...

http://sdu.malopolska.pl/

Relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty

W niedzielę 29 X 2017r. na zakończenie tygodnia misyjnego dzieci z naszej parafialnej grupy "Misjonarze Miłości" uroczyście wniosły do naszego kościoła relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty. Więcej o naszej grupie już wkrótce.


"Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli."

Św. Matka Teresa z Kalkuty
Data i miejsce urodzenia - 26 sierpnia 1910, Skopje
Data i miejsce śmierci - 5 września 1997, Kalkuta
Beatyfikacja przez Papieża Jana Pawła II - 19 października 2003, Plac Świętego Piotra w Rzymie
Kanonizacja przez Papieża Franciszka - 4 września 2016, Plac Świętego Piotra w Rzymie
Wspomnienie - 5 września
Atrybuty - białe sari
Patronka - Międzynarodowego Dnia Młodzieży
Szczególne miejsca kultu - Klasztor Misjonarek Miłości w Kalkucie


Zapraszamy poniżej do galerii...