I Komunia Święta - 20 maja 2018r.

Z okazji przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej składamy serdeczne życzenia:
aby Pan Jezus który zamieszkał w Waszych sercach był Waszym najlepszym Przyjacielem.

 

Przyjdź Duchu Święty - Bierzmowanie 2018

W sobotę 12 maja w naszej parafii przystąpiło do sakramentu bierzmowania 25 osób.
Sakramentu udzielił ks.Infułat Jerzy Bryła, a młodzież na ten szczególny dzień przygotowała s.Julita.


Jak wiemy, sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra innych.
Otrzymany Dar Ducha Świętego za pośrednictwem bierzmowanych winien przemieniać ludzi: powinien ich nawiedzać, aby mogli doświadczyć bliskości obdarowującego miłością i nadzieją Boga.

Młodzieży która przyjęła ten sakrament  - życzymy pogody ducha, wzrastania w dojrzałości chrześcijańskiej, wielu łask Bożych i sił. Niech pełnia łask Ducha Świętego pomaga Wam w pokonywania przeciwności losu i zawsze umacnia do wypełniania woli Chrystusowej.


Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ze Skawiny do Wadowic. Wyruszenie w trasę w dniu 16 marca poprzedzi Msza św. o godz. 18.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Informujemy, że 40 km trasa pokonywana jest nocą, w milczeniu, samotnie lub w małych grupkach i wymaga bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego oraz dużej odporności na trud i zmęczenie. Zgłoszenie udziału przez stronę internetową Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Informacje na plakacie przed kościołem.


 

Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego wprowadził papież Gelazy I (zm. 496 r.). Jest ono nawiązaniem do ewangelicznego opisu ofiarowania Jezusa. 40 dni po Jego narodzinach Maryja i Józef zanieśli dzieciątko do świątyni w Jerozolimie, by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować Je Bogu w hołdzie dziękczynienia za darowanie Izraelitom życia podczas przejścia przez Egipt Anioła Zniszczenia. Przebywający wtedy w świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się również w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia.
Tego dnia przynosi się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, które następnie niesie się w procesji. Są one symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem wiary, nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem. Świece te nazywane są gromnicami i od nich też pochodzi potoczna nazwa święta – Matki Boskiej Gromnicznej. Z kolei nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece.

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.


Migawka świąteczna...

Ostatnia migawka foto z mijającego okresu Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedstawień jasełkowych w naszej parafii.


 

Relikwie Św. Brata Alberta w naszej parafii

Relikwie św.Brata Alberta I Stopnia uroczyście wprowadzono do nasze Świątyni na roratach 19 XII 2017r. przez młodzież gimnazjalną kl III - kandydatów do bierzmowania.


Św. brat Albert Chmielowski - Adam Bernard Hilary Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha i Józefy. Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Miechowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji.
    W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874). Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz "Ecce Homo".

    Adam Chmielowski wstąpił jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.
W 1887 r. za zgodą Albina kard. Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.
    Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. Brat Albert zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".
    Schorowany brat Albert, "brat opuchlaków" jak go nazywano, zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.    Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (12 listopada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.


 

Św. Mikołaj - patron daru człowieka dla człowieka

Św. Mikołaj żył w IV wieku. Od młodości odznaczał się wielką wrażliwością na potrzeby materialne i duchowe drugiego człowieka. Wstąpił do stanu kapłańskiego, został biskupem Miry (Azja Mniejsza). Jest wzorem dobroci i troski o bliźnich, jak również miłosierdzia i przemyślnej dobroci. Jest patronem żeglarzy, piekarzy, jeńców, kupców, a przede wszystkim dzieci. Jego ciało spoczywa w Barii – w Południowych Włoszech.

Prosimy by ten Święty wypraszał nam potrzebne moce niebios, oraz by nam ciągle przypominał, iż mamy Go dziś naśladować w dobroci, miłosierdziu i hojności dla drugich. Każdy z nas winien być współczesnym „Mikołajem” nie tylko 6 grudnia, lecz przez cały rok.

Pomocnicy Św. Mikołaja pomogli w zorganizowaniu spotkania Mikołajkowego także w naszej parafii... Dziękujemy