Misje - patronat modlitewny i materialny

MISJAMI nazywa się specjalne przedsięwzięcia, które wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów lub grup społecznych jeszcze nie wierzących w Chrystusa; dochodzą one do skutku przez działalność misyjną, prowadzoną na pewnych terenach uznanych przez Stolicę Apostolską.

 

Formy pomocy  misjom:
1.Modlitwa
2.Ofiara duchowa (np.cierpienie,praca,obowiązki)
3.Ofiara materialna
4.Świadectwo życia(przykład życia)

NASZA PARAFIA objęła patronatem modlitewnym oraz materialnym misjonarza o.Adama Fołtę przebywającego na misji w Brazylii. Na miarę naszych możliwości będziemy starać się pomagać o.Adamowi w Jego działaniach u naszych braci w dalekim kraju, jednocześnie relacjonując ten patronat na naszej stronie internetowej.


 

GDZIE LEŻY BRAZYLIA ??

Brazylia jest największym krajem w Ameryce Południowej (47% powierzchni kontynentu). Posiada granice ze wszystkimi krajami kontynentu, z wyjątkiem Ekwadoru i Chile.
Łączna długość granic Brazylii wynosi 14 691 km, przy czym najdłuższe są granice z Boliwią (3400 km) i Wenezuelą (2200 km). 57% powierzchni Brazylii stanowi płaskowyż o wysokości od 200 do 900 m n.p.m., dalsze 40% nie przekracza 200 m n.p.m., a tylko 3% powierzchni kraju przekracza 900 m n.p.m. Najwyższy szczyt Brazylii Pico da Neblina ma wysokość 3014 m.

Ludność Brazylii w 2010 r. (ostatnie dostępne dane) wynosiła 191 732 694 (w tym: 91 mln rasy białej, 82 mln Latynosów, 15 mln rasy czarnej, 2 mln rasy żółtej, 817 tyś. Indian).
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 19,6 mieszkańców na 1 km2, przy czym jest bardzo zróżnicowana – od 2,6 w Amazonii do 127 w stanie Sao Paulo.
Północna część Brazylii czyli lasy Amazonii, które stanowią ok. połowy terytorium kraju, mają klimat równikowy,
gorący i wilgotny, o równomiernych opadach przez cały rok i średnich temperaturach rocznych 25–28°C. Środkowa część kraju ma klimat tropikalny, o dwóch wyraźnie zaznaczonych porach roku – deszczowej w okresie od października do kwietnia i suchej od kwietnia do października. Średnia temperatura roczna w tej strefie wynosi 22°C. Występuje, zwłaszcza w porze suchej, znaczna różnica temperatur między dniem a nocą. Południowa część Brazylii ma klimat umiarkowany, o średniej rocznej temperaturze 17°C i czterech porach roku.

Dominującą religią Brazylii jest katolicyzm , jednak w ciągu ostatnich 40 lat odsetek katolików spadł z 91,8% w roku 1970 do 64,6% w 2010. Co więcej, w ostatnim czasie można zauważyć wzrost liczby osób wyznania protestanckiego - z 5,1% w roku 1970 do 22,2% w 2010 roku. Około 1,3% Brazylijczyków wyznaje spirytualizm, poza tym istnieją religie ezoteryczne i afro brazylijskie.


NASZ MISJONARZ:

o. Adam Fołta
urodzony: 05. 08. 1951 r.
święcenia kapłańskie przyjął: 02.04.1978 r.

W latach 1965-71 pobierał naukę w technikum Energetycznym w Krakowie.  Po uzyskaniu matury  złożył podanie do Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie, ale nie został przyjęty. Podjął pracę w hucie Aluminium w Skawinie. W 1971-78 odbył nowicjat i studia filozoficzno-teologiczne w Pieniężnie. W czasie studiów zrobił pracę magisterską z biblistyki u ks.  prof. J. Kudasiewicza. W dniu 4 grudnia 1978 r. wyjechał do Brazylii przez Portugalię. W 1979 r. rozpoczął pracę w seminarium w Bello Horizonte, mając w sumie 11 kleryków, dla których głosił konferencję. Udzielał lekcji Pisma Św.  i był ich opiekunem. Pomagał także w parafii oddalonej o 20 km od seminarium. W sierpniu 1979 r. przejął także funkcję ekonoma i wziął udział w 4-ro miesięcznym kursie z  duchowości.

Za: NURT SVD. Nr 35. 1985 r. str 159.
Źródło: http://svdgg.republika.pl/nowa/referat_misyjny/Neoprezbiterzy/1978_rok/1978_folta_adam.html

 

.