Święcenia kapłańskie oraz Prymicje ks.Wojciecha

.