Zmartwychwstał Pan Alleluja !!!

"Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w górze…
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi… Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu”
(Kol 3,1-3).


CHRYSTUS   ZMARTWYCHWSTAŁ !!!
Prawdziwie zmartwychwstał: Alleluja! Dzieląc się radością Zmartwychwstania Chrystusa życzymy Parafianom i Gościom pełni pokoju i nadziei w codziennym życiu, Niech paschalne święto trwa bez końca w naszych sercach ożywionych łaskami Boga Życia. Zmartwychwstały Pan niech umacnia w wybraniu służby miłości i miłosierdzia. Niech ożywia to, co w nas słabe i darzy pełnią życia.

Tego życzy Ks. Prob. Adam Lenart oraz diakon Marek Figiel